Chemia
 
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Do wykrywania jonów Fe2+... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Do wykrywania jonów Fe2+...

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie

Błękit pruski:

Błękit Turnbulla:

 

Jon służący do wykrycia kationów Fe 3+ to [Fe(CN) 6 ] 4- . Wiedząc, że jest to reakcja syntezy, możemy stwierdzić, że kation Fe 3+ wypełni miejsce metalu w tym związku. Ładunki metalu i jego reszty związku kompleksowego są jednak różne, więc korzystając z metody "na krzyż" uzgadniamy wzór związku:

Analogicznie postępujemy w celu ustalenia wzoru błękitu Turnbulla.