Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Przeprowadzono trzy doświadczenia chemiczne... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeprowadzono trzy doświadczenia chemiczne...

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Doświadczenie

Obserwacje

Wzory substancji

1.

wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz

Na 2 CO 3 , HCl

2.

wydziela się bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu

NH 4 Cl, NaOH

3.

strąca się biały osad

BaCl 2 , Na 2 CO 3

 

Bezbarwnym, bezwonnym gazem wydzielającym się w doświadczeniu 1 będzie tlenek węgla(IV). Powstaje on w reakcji węglanu sodu z kwasem solnym

Bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu, wydzielającym się w doświadczeniu 2 będzie amoniak. Powstaje on w reakcji chlorku amonu z wodorotlenkiem sodu

Biały osad, który wytrącił się w doświadczeniu 3 to węglan baru. Powstał on w wyniku reakcji chlorku baru i węglanu sodu