Chemia
 
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oszacuj, jak i o ile zmieniono... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oszacuj, jak i o ile zmieniono...

25 Zadanie
26 Zadanie
27 Zadanie

Szybkość reakcji chemicznej może być określona na podstawie równania:

gdzie:

Szybkość reakcji 1, v_1 wynosiła x, szybkość reakcji 2, v_2 była cztery razy większa, czyli wynosiła 4x. Współczynnik temperaturowy (𝛾) wynosi 2. Zapiszmy te warunki i wyznaczmy zmianę temperatury układu:

 

 

 

 

Obliczenia wskazują, żeaby zaszła opisana zmiana, temperaturę układu zwiększono o 20 o C (lub 20 K) (ponieważ zmiana temperatury jest dodatnia ukłąd ogrzano, gdyby była ujemna - układ by ochłodzono)