Chemia
 
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Stała równowagi reakcji kwasu octowego... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Stała równowagi reakcji kwasu octowego...

20 Zadanie
21 Zadanie

W układzie, w stanie równowagi, znajdowały się reagenty, których ilości wynosiły odpowiednio:

Wiemy, że w reakcji powstały 2 mole estru, więc z każdej z substancji początkowych ubyło po 2 mole. Zapiszmy te dane w tabeli i ustalmy początkowe liczby moli substancji znajdujących się w układzie:

 

 

n 0 [mol]

Δn [mol]

n k [mol]

CH 3 COOH

5

-2

3

C 2 H 5 OH

2,5

-2

0,5

CH 3 COOC 2 H 5

0

+2

2

H 2 O

1

+2

3

Z wyznaczonych danych wynika, że w układzie na początku znajdowało się:

Z treści zadania wiemy, że w każdym z roztworów (kwasu i alkoholu) znajdowało się tyle samo wody. Wiemy, że w układzie znajdował się 1 mol wody, czyli na kwas przypadało 0,5 mola wody i na alkohol tak samo. Roztowry te skłądały się więc z:

5 moli kwasu i 0,5 mola wody

2,5 mola alkoholu i 0,5 mola wody

Wyznaczmy masę składników roztwory kwasu oraz masę całego roztworu:

Wyznaczmy stężenie procentowe kwasu:

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe kwasu octowego użytego do doświadczenia wynosiło 97%