Chemia
 
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Załóżmy, że stężenia substancji... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Załóżmy, że stężenia substancji...

18 Zadanie
19 Zadanie

1.

Dla temperatury T 1 stężeniowa stała rónowagi powinna wynosić 2. Z podanymi stężeniami, stężeniowa stała równowagi nie jest równa tej podanej w informacji do zadania:

 

2. 

Kierunek reakcji będzie w lewo (w stronę tworzenia się substratów)