Chemia
 
Arkusze egzaminacyjne CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Równowagową mieszaninę tlenków węgla... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Równowagową mieszaninę tlenków węgla...

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Położenie stanu równowagi przesunie się w lewo (w kierunku tworzenia substratów).

 

W układzie przebiega reakcja opisana równaniem:

Reakcja ta zachodzi więc ze zwiększeniem ojętości (powstaje więcej gazowych produktów niż było ich w p0ostaci substratów)

W reakcjach chemicznych zachodzących ze zwiększeniem objętości podwyższenie ciśnienie spowoduje przesunięcie stanu równowagi chemicznej w lewo