Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na podstawie wzorów (8.16) , które definiują ciepła molowe.... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie wzorów (8.16) , które definiują ciepła molowe....

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Zauważmy, że ciepło molowe jest stosunkiem ciepła wymienionego przez ciało z otoczeniem do temperatury i liczby moli. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury ciepło molowe będzie maleć.

Wyraźmy ciepło  przy stałej objetości od ciepła molowego:

 

gdzie Q V jest ciepłem , C V jest ciepłem molowym w stałej objetości, n jest liczbą moli,  ΔT jest zmianą temperatury. Przekształćmy wzór tak, aby wyznaczyć ciepło molowe w stałej objetości:

 

Zamieniamy stronami:

 

Wiemy, że poszczególne wielkości mają jednostki:

   

 

 

Wówczas ciepło molowe wyrazimy za pomocą:

`C_V = ([J])/(["mol"]*[K]) = ([N/m^2])/(["mol"]*[K]) = ([(kg*m/s^2)/(m^2)])/(["mol"]*[K]) = ([(kg*1/s^2)/(m)])/(["mol"]*[K]) = ([(kg)/(s^2*m)])/(["mol"]*[K]) =[(kg)/(s^2*m*"mol"*K)]`    

 

Taką samą jednostę w układzie SI będzie miało ciepło molowe w stałym cisnieniu.