Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wiemy, że wzór na gęstośc ma postać:

 

gdzie ρ jest gęstością, M jest masą, V jest objetością. Skorzystajmy teraz z równania Clapeyrona i wyznaczmy z niego objetość gazu:

 

 

Gęstość będzie miała wówczas postać:

 

 

Wiemy, że masa całego gazu jest iloczynem liczby moli i masy jednego mola:

 

Wówczas otzrymujemy, że:

 

 

 

 

 

W trakcie izotermicznego rozprężania temperatura nie ulega zmianie, a objetość wzrasta. W przemianie izotermicznej ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objetości. Oznacza to, że jeśli objetość wzrasta, to ciśnienie maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstość jest wprost proporcjonalna do ciśnienia, czyli gęstość maleje.

 

 

W trakcie izochorycznego ogrzewania objetość gazu nie ulega zmianie, wzrasta jego temperatura. W przemianie izochorycznej ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury będzie wzrastać ciśnienie. Wówczas gęstość gazu nie ulegnie zmianie.

 

 

W procesie izobarycznego ochładzanie ciśnienie nie ulega zmianie, a temperatura maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstośc jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Oznacza to, że jeśli temperatura maleje, to wówczas gęstośc rośnie.