Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Jeden zbiornik o objętości V₁ = 5 dm³ jest wypełniony tlenem pod ciśnieniem... 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeden zbiornik o objętości V₁ = 5 dm³ jest wypełniony tlenem pod ciśnieniem...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

    

 

Z zadaniu podane mamy, że temperatura nie ulega zmianie. Oznacza to, że mamy do czynienia z przemianą izotermiczną:

   

Zapiszmy równanie Clapeyrona dla pierwszego i drugiego zbiornika:

 

Wyznaczmy liczbę moli dla każdego ze zbiorników:

   

 

Wiemy, że mieszanina tych gazów będzie mieć liczbę moli równą sumie liczby moli z pierwszego i drugiego zbiornika. Oznacza to, że możemy wówczas zapisać, że: 

 

 

 

Następnym krokiem będzie zapisanie równania Clapeyrona dla mieszaniny gazów w połączonych zbiornikach:

 

Wyznaczmy z powyższego równania zależność ciśnienia: 

 

 

Podstawmy wyznaczoną wcześniej liczbę moli: 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: