Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

W zbiorniku o objętości 5 litrów znajdują się 3 mole tlenu...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Bedziemy korzystać z wzoru:

 

gdzie liczbę cząstek gazu w zbiorniku możemy przedstawić jako:

 

gdzie N A jest stałą Avogadra i wynosi:

 

Wówczas otrzymujemy wzór na cisnienie, z którego wyznaczamy wartość energii kinetycznej: 

 

 

 

Zamieniamy stronami:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

      

 

 

Wiemy, że masa molowa tlenu wynosi:

 

Wówczas średnią szybkość kwadratową ruchu postępowego wyznaczymy korzystając z wzoru:

 

 

 

Zamieniamy stronami i pierwiastkujemy:

   

wiemy, że masę pojedyńczej cząsteczki jest stosunkiem masy molowej gazu i liczby Avogadra:

     

Wówczas wzór na prędkość będzie miał postać:

  

  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: