Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Źródło dźwięku o częstotliwości ν = 500 Hz porusza się po okręgu... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Źródło dźwięku o częstotliwości ν = 500 Hz porusza się po okręgu...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Będziemy korzystać z wzoru:

    

gdzie wiemy, że v f  jest prędkością dźwięku w powietrzu, która wynosi:

 

wiemy również, że znak ,,-'' stosujemy, gdy prędkość źródła/odbiornika jest zwrócona w stronę, w którą biegnie fala (od żródła do odbiornika), a znak ,,+'', gdy prędkość ta jest zwrócona przeciwnie. 

Wyznaczmy prędkość źródła dźwięku v źr . Korzystamy z wzoru na prędkośc liniową w ruchu po okręgu:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

  

 

Mamy wzór:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

  

Mamy wzór:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: