Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Oblicz różnicę faz drgań punktów ośrodka odległych o....

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Będziemy korzystać z równania ruchu fali:

 

 

Wiemy, że równanie położenia ma postać:

 

Porównajmy oba równania:

 

 

  

    

Wówczas dla naszego przypadku możemy zapisać, że:

`phi_1=-(omega x_1)/v`  

`phi_2=-(omega x_2)/v`  

Wówczas różnica faz będzie miała postać:

`Delta phi = phi_1-phi2 `  

`Delta phi =-(omega x_1)/v-(-(omega x_2)/v)`   

`Delta phi =-(omega x_1)/v+(omega x_2)/v`  

`Delta phi =(omega x_2)/v-(omega x_1)/v`  

`Delta phi =(omega)/v(x_2-x_1)`  

Wiemy, że częstość możemy opisać jako:

`omega=(2pi)/T`  

Wówczas otrzymujemy, że:

`Delta phi =((2pi)/T)/v (x_2 -x_1)`  

`Delta phi =(2pi)/(T*v) (x_2- x_1)`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`Delta phi =(2pi)/(0,04\ s*300\ m/s)*(14\ m-8\ m)= (2pi)/(12\ m)*6\ m = (12\ m*pi)/(12\ m)=pi `