Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie T = 1,6 s i amplitudzie... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ciało wykonuje drgania harmoniczne o okresie T = 1,6 s i amplitudzie...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Zacznijmy od wyznaczenie częstości drgania:

 

Położenie obliczymy korzystając z wzoru:

 

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

Predkość obliczymy korzystając z wzoru:

 

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

  

Przyspieszenie obliczymy korzystając z wzoru:

 

Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru: