Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz całkowitą ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć kawałkowi... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz całkowitą ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć kawałkowi...

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

  

Z tablic odczytujemy, że:

 

 

 

Obliczamy ciepło potrzebne do zmiany temperatury. Korzystamy z wzoru:

 

gdzie Q jest ciepłem, m jest masą c jest cieplem właściwym, ΔT jest zmiana temperatury. Obliczmy zmiany temperarury dla lodu i wody:

 

`DeltaT_2 = T_2-T_0\ \ \=>\ \ \ DeltaT_2 = 373\ K-273\ K=100\ K`  

Wówczas ciepło ciepło potrzebne, aby lód zaczął tapniec wynosi:

`Q_1= mc_"lodu"DeltaT_1`  

Ciepło potrzebne do ogrzania wody by zaczęła parować wynosi:

`Q_2=mc_"wody"DeltaT_2`  

`Q_2 = 0,5\ kg*4,19*10^3\ J/(kg*K) *100\ K = 209,5*10^3\ J=2,095*10^5\ J`  

Obliczmy teraz ciepło potrzebne do zmiany lodu w wodę. Korzystamy z wzoru:

`Q_t=c_t*m`  

`Q_t = 3,34*10^5\ J/kg * 0,5\ kg=1,67*10^5\ J`  

Następnie obliczamy ciepło potrzebne do zmiany wody w parę wodną. Korzystamy z wzoru:

`Q_p = c_p*m `     

`Q_p = 2,26*10^6\ J/kg * 0,5\ kg=1,13*10^6\ J`

Całkowite ciepło potrzebne do zamiany lodu w parę wodną będzie wynosić:

`Q=Q_1+Q_2+Q_t+Q_p`  

`Q=1,05*10^4\ J+2,095*10^5\ J+1,67*10^5\ J+1,13*10^6\ J = 1,05*10^4\ J +20,95*10^4\ J+16,7*10^4\ J+113*10^4\ J = `  

`\ \ \ =151,7*10^4\ J=1,517*10^6\ J~~1,52*10^6\ J`  

Z powyższych obliczeń widzimy, że największej ilości ciepła wymaga proces zamiany wody w parę wodną. Obliczamy wartość procentową ciepła potrzebnego do wyparowania w tym procesie w stosunku do całego ciepła potrzebnego przemianie lodu w parę wodną:

`Q_p/Q *100% = (1,13*10^6\ J)/(1,52*10^6\ J) * 100% ~~0,74*100%=74%`