Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oblicz całkowitą ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć kawałkowi... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz całkowitą ilość ciepła, którą trzeba dostarczyć kawałkowi...

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

  

Z tablic odczytujemy, że:

 

 

 

Obliczamy ciepło potrzebne do zmiany temperatury. Korzystamy z wzoru:

 

gdzie Q jest ciepłem, m jest masą c jest cieplem właściwym, ΔT jest zmiana temperatury. Obliczmy zmiany temperarury dla lodu i wody:

 

 

Wówczas ciepło ciepło potrzebne, aby lód zaczął tapniec wynosi:

 

Ciepło potrzebne do ogrzania wody by zaczęła parować wynosi:

 

 

Obliczmy teraz ciepło potrzebne do zmiany lodu w wodę. Korzystamy z wzoru:

 

 

Następnie obliczamy ciepło potrzebne do zmiany wody w parę wodną. Korzystamy z wzoru:

    

Całkowite ciepło potrzebne do zamiany lodu w parę wodną będzie wynosić:

 

 

 

Z powyższych obliczeń widzimy, że największej ilości ciepła wymaga proces zamiany wody w parę wodną. Obliczamy wartość procentową ciepła potrzebnego do wyparowania w tym procesie w stosunku do całego ciepła potrzebnego przemianie lodu w parę wodną: