Fizyka
 
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Mamy dwa podukłady (stanowiące w sumie układ): 1 - kilka kostek lodu,...

2 Zadanie
3 Zadanie

 

Nastąpi ochłodzenie się wody oraz roztopienie kostek lodu. W stanie końcowym otrzymamy wodę, o niższej temperaturze niż na początku.

 

 

Entropia układu w stanie początkowym będzie mieć postać:

   

Entropia układu w Stanie końcowym będzie mieć postać:

 

Ciepło możemy wyrazić, jako:

 

gdzie dla stanu początkowego zmiana temperatury będzie wynosić:

 

W stanie końcowym zmiana temperatury będzie wynosić: 

 

Oznacza to, że entropie będą mieć postać:

  

 

Oznacza to, że możemy zapisać:  

 

 

Oznacza to, że entropia w stanie końcowym układu jest mniejsza niż entropia w stanie początkowym.

 

 

Zmiana entropi w w podukładzie 1 nastąpiła samorzutnie i jest większa niż zmiana entropii w podukładzie 2, ponieważ w podukładzie 2 ruch czasteczek jest nieuporządkowany.