Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Biorąc dane z rysunku... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

 

 

 

 

Wypadkowa siła działająca na ciało zanurzone w wodzie wynosi:

 

Stąd wyznaczamy ciężar:

 

Analogicznie postępujemy dla ciała zanurzonego w nafcie:

 

 

Ciężar w obu przypadkach będzie jednakowy, więc możemy porównać:

 

Stąd wyznaczymy objętość ciała:

  

  

  

`"F"_"w"-"F"_"w"+rho_"w"*"g"*"V"_"C"-rho_"n"*"g"*"V"_"C"="F"_"n"-"F"_"w"`  

`rho_"w"*"g"*"V"_"C"-rho_"n"*"g"*"V"_"C"="F"_"n"-"F"_"w"`   

`"g"*"V"_"C"*(rho_"w"-rho_"n")="F"_"n"-"F"_"w"\ \ \ "/: ("rho_"w"-rho_"n")`  

`("g"*"V"_"C"*strike((rho_"w"-rho_"n")))/strike(rho_"w"-rho_"n")=("F"_"n"-"F"_"w")/(rho_"w"-rho_"n")`  

`"g"*"V"_"C"=("F"_"n"-"F"_"w")/(rho_"w"-rho_"n")\ \ \ "/: g"`   

`(strike"g"*"V"_"C")/strike"g"=("F"_"n"-"F"_"w")/("g"*(rho_"w"-rho_"n"))`  

`"V"_"C"=("F"_"n"-"F"_"w")/("g"*(rho_"w"-rho_"n"))`  

Podstawiamy dane liczbowe:

`"V"_"C"=(12,5\ "N"-10\ "N")/(10\ "m"/"s"^2*(1000\ "kg"/"m"^3-800\ "kg"/"m"^3))=(2,5\ "N")/(2000\ "kg"/("m"^2*"s"^2))`     

`"V"_"C"=0,00125\ "m"^3`     

Teraz ze wzoru na siłę ciężkości możemy wyznaczyć masę ciała:

`"F"_"g"="F"_"w"+rho_"w"*"g"*"V"_"C"`  

`"m"*"g"="F"_"w"+rho_"w"*"g"*"V"_"C"\ \ \ "/: g"`  

`("m"*strike"g")/strike"g"=("F"_"w"+rho_"w"*"g"*"V"_"C")/"g"`  

`"m"=(10\ "N"+1000\ "kg"/"m"^3*10\ "m"/"s"^2*0,00125\ "m"^3)/(10\ "m"/"s"^2)`  

`"m"=2,25\ "kg"`  

Na koniec mamy wszystkie dane, potrzebne do wyznaczenia gęstości ciała:

`rho_"C"="m"/"V"_"c"=(2,25\ "kg")/(0,00125\ "m"^3)`   

`rho_"C"=1800\ "kg"/"m"^3=1,8\ "g"/"cm"^3`  

` ` Odpowiedź: Gęstość węgla wynosi 1,8 g/cm 3 .