Fizyka
 
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Biorąc dane z rysunku... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

 

 

 

 

 

 

Wypadkowa siła działająca na ciało zanurzone w wodzie wynosi:

 

Stąd wyznaczamy ciężar:

 

Analogicznie postępujemy dla ciała zanurzonego w nafcie:

 

 

Ciężar w obu przypadkach będzie jednakowy, więc możemy porównać:

 

Stąd wyznaczymy objętość ciała:

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

Podstawiamy dane liczbowe:

    

    

Teraz ze wzoru na siłę ciężkości możemy wyznaczyć masę ciała:

 

 

 

 

 

Na koniec mamy wszystkie dane, potrzebne do wyznaczenia gęstości ciała:

  

 

Odpowiedź: Gęstość węgla wynosi 1,8 g/cm 3 .