Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Żelazna belka o objętości... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

 

 

 

 

 

W powietrzu na linę będzie działał ciężar belki:

 

Masę wyrażamy przez gęstość:

 

 

`"m"=rho*"V"=7800\ "kg"/strike("m"^3)*0,4\ strike("m"^3)=3120\ "kg"`  

Obliczamy ciężar belki:

`"F"_"p"=3120\ "kg"*10\ "m"/"s"^2`  

`"F"_"p"=31\ 200\ "N"=31,2\ "kN"`  

W wodzie natomiast na linę będzie działała wypadkowa siła, składająca się z siły ciężkości skierowanej w dół oraz siły wyporu skierowanej w górę:

`"F"_"w"="F"_"p"-"F"_"wyp"="F"_"p"-rho_"w"*"g"*"V"=31\ 200\ "N"-1000\ "kg"/strike("m"^3)*10\ "m"/"s"^2*0,4\ strike("m"^3)=31\ 200\ "N"-4\ 000\ "N"`

`"F"_"w"=27\ 200\ "N"=27,2\ "kN"`  

Odpowiedź: Gdy belka znajduje się w powietrzu na linę działa siła równa 31,2 kN, natomiast gdy belka znajduje się w wodzie na linę działa siła 27,2 kN.