Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Rysunek 4.23 przedstawia... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

1) Początkowa długość sprężyny wynosiła  8 cm .

2) Długość sprężyny przy zawieszeniu obciążnika o masie 6 kg wynosiła 14 cm. Zatem jej wydłużenie wyniosło  6 cm.

3) Przy 12 cm masa obciążnika wynosi 4 kg. Więc siła ciężkości działająca na sprężynę wynosi:

`"F"_"g"="m"*"g"=4\ "kg"*9,81\ "m"/"s"^2~~40\ "N"`  

 

4) Obliczamy z proporcji:

`6\ "cm"\ -\ 6\ "kg"`  

`8\ "cm"\ -\ "m"`  

`"m"=(8\ strike"cm"*6\ "kg")/(6\ strike"cm")`   

`"m"=8\ "kg"`   

Aby długość sprężyny wynosiła 16 cm, jej wydłużenie musi wynosić 8 cm i musimy na nią zadziałać masą o wartości  8 kg.