Fizyka
 
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Za pomocą jakich doświadczeń można... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Naprostszym doświadczeniem, świadczącym o istnieniu przestrzeni międzycząsteczkowych jest ściskanie. Ściskając ciało stałe, np. drewniany klocek niewiele zmieni ono swoją objętość, co świadczy, że jest nieściśliwe, czyli przestrzenie międzycząsteczkowe są małe. Próbując ścisnąć ciecz np. w zatkanej strzykawce z wodą, widzimy, że ciecz jedynie nieco zmieniła swoją objętość. Ciecze również nie są ściśliwe, więc przestrzenie międzycząsteczkowe są niewielkie. Natomiast sprężarjąc gaz, np. naciskając tłok zatkanej strzykawki, widzimy, że gaz zmniejszył swoją objętość, czyli przestrzenie międzycząsteczkowe są duże. 

Innym przykładem świadczącym o istnieniu przestrzeni międzycząsteczkowych jest rozpuszczanie substancji. Po wrzuceniu do wody kostek cukru obserwujemy podniesienie poziomu cieczy. Natomiast po rozpuszczeniu mniejsze cząsteczki zajmują przestrzenie między większymi cząsteczkami i poziom zmniejsza się.