Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Porównaj sposób sprawowania władzy w Sparcie 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Porównaj sposób sprawowania władzy w Sparcie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

W starożytnej Grecji występowały różne ustroje polityczne. 

Ateny - demokracja

Demokracja ateńska narodziła się wraz z reformami Klejstenesa, zapoczątkowanymi w 508/507 r. p.n.e. Jej podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym czyli eklezji . Prawo takie posiadali jedynie mężczyźni, pod warunkiem, że ich rodzice byli obywatelami ateńskimi. Zgromadzenie ludowe uchwalało prawa, decydowało o wydatkach z kasy państwowej i wysłuchiwało posłów przybyłych z innych państw. Podejmowało decyzje w sprawie wypowiedzenia wojny i zawarcia pokoju. Najważniejsze funkcje w państwie pełnili stratedzy , którzy dowodzili armią oraz flotą ateńską. Ważną rolę w państwie ogrywała również Rada Pięciuset oraz sądy (ostracyzm) .

Sparta - oligarchia

W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charatkerze militarnym . Sparta posiadała dwóch królów , jednak ich rola ograniczała się do funkcji kapłańskich oraz dowodzenia armią w czasie wojny. Wielką rolę w społeczeństwie spartańskim odgrywała rada starszych - geruzja . Składała się z 28 osób liczących co najmniej 60 lat. Radę uzupełniali królowie. Do podstawowych kompetencji geruzji należało przygotowanie uchwał, które były przedkładane na zgromadzeniu (apella) . Największą władzę w Sparcie posiadali eforowie  - pięciu urzędników, zajmujących się polityką zagraniczną, kontrolujących królów, nadzorujących wychowanie dzieci i młodzieży oraz decydujących w sprawach helotów.