Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Opisz, w jakich okolicznościach Solon przeprowadził 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Okoliczności reformy Solona .

W epoce archaicznej władza w Atenach należała do arystokracji. Pełnili ją urzędnicy - archonci oraz Areopag - rada złożona z byłych archontów, sprawujących pieczę nad państwem. W połowie VII w. p.n.e. doszło do wielkiego kryzysu społecznego. Drobni rolnicy zadłużali się u zamożnych arystokratów, popadając często w niewolę. Ponadto pomiędzy arystokratycznymi rodami toczyły się spory o sprawowanie władzy w polis. Nasilało się niezadowolenie. Mieszkańcy polis domagali się zasadniczej zmiany stosunków społecznych, uporządkowania prawa a także przeprowadzenia nowego podziału ziemi. 

Wobec nasilających się niepokojów, w 594/593 r. p.n.e . prawodawca Solon przeprowadził "strząśnięcie długów" - anulował dłużnikom dotychczasowe wierzytelności. Solon wprowadził cztery klasy majątkowe i przyznał prawa polityczne ludności nienależącej do arystokracji. 

  • Solon - jeden z najważniejszych prawodawców ateńskich .