Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Wymień reformy Klejstenesa. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Reformy Klejstenesa (508/507 r. p.n.e.)

Reformy Klejstenesa wprowadzone na przełomie 508 i 507 r. p.n.e. w dużym stopniu zmieniły dotychczasowy ustrój Aten. Polityk rozszerzył prawa polityczne na wszystkich wolnych Ateńczyków, niezależnie od ich stanu majątkowego

Każdego obywatela, bez względu na zajmowaną przez niego pozycję społeczną przypisano do jednego ze 139 demów (gmin), na które została podzielona Attyka. Kraj podzielono na trzy duże części: wybrzeże, miasto i wnętrze. Każda z trzech dużych części została podzielona na 10 mniejszych. Z tych 30 małych części, zwanych "trittyes", utworzono fyle terytorialne składające się z 1/3 z mieszkańców wybrzeża, w 1/3 z mieszkańców Aten i w 1/3 z mieszkańców wnętrza kraju. W efekcie obywatele należący do tej samej fyli mieszkali w różnych częściach Attyki i rzadko się spotykali. Podział taki wprowadzono w miejsce istniejących dotychczas czterech fyli rodowych, które zachowały jedynie znaczenie kulturowe, wszystkie funkcje polityczne pełniły zaś nowe fyle. W nich dokonywano wyboru urzędników oraz delegowano co roku przedstawicieli do utworzonej w tym czasie Rady Pięciuset , która zastąpiła Radę Czterystu - powołaną przez Solona. Wprowadzono także zasadę podawania przez obywatela imienia i nazwy demu, z którego pochodził.

Zasługą Klejstenesa było również powołanie do życia kolegium 10 strategów oraz wprowadzenie instytucji ostracyzmu . Reformy Klejstenesa rozpoczęły okres demokracji w Atenach. Od tego czasu wszyscy obywatele mieli równe prawa polityczne, mogli uczestniczyć w posiedzeniach zgromadzenia ludowego oraz piastować urzędy. Warunkiem posiadania tych praw stanowiło urodzenie z ojca i matki Ateńczyków .

  • Klejstenes - "ojciec ateńskiej demokracji" .