Historia
 
Historia I (Podręcznik)
 
Autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Opisz na podstawie tekstu z podręcznika 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Główne zadania króla w sumeryjskim mieście - państwie :

- Na obszarze starożytnej Mezopotamii, zarówno w miastach - państwach, jak i w wielkich imperiach, panował ustrój monarchiczny. Władza należała do króla, będącego jednocześnie najwyższym wodzem, sędzią i kapłanem.

- Królowie - kapłani uważani byli przez poddanych za pośredników w kontaktach z bogami.

- Przewodniczyli najważniejszym uroczystościom religijnym.

- Władali państwem, organizowali prace polowe chłopów i gromadzili część zbiorów w spichlerzach należących do świątyń.

- Królowie - kapłani rządzili za pośrednictwem licznych urzędników. O ich pozycji wewnątrz i na zewnątrz państwa decydowała siła armii.

- Dysponowali rozległymi majątkami ziemskimi, posiadali pola uprawne, stada zwierząt oraz warsztaty rzemieślnicze. Prowadzili operacje finansowe i organizowali handel dalekosiężny. 

  • Sumeryjski król kapłan .