Historia
 
Historia I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, czym charakteryzowała się kultura 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij, czym charakteryzowała się kultura

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Kultura hellenistyczna - kultura, która wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Osiedlający się na Wschodzie Grecy i Macedończycy przynosili ze sobą własny język, obyczaje, religię, sztukę, wzory oraz architekturę. Z czasem kultura grecka uległa znacznym zmianom, przyjmując wiele elementów ze Wschodu. To wówczas nastąpiło wykształcenie uniwersalnego języka ( koine ), opartego na dialekcie attyckim, wzbogaconym o elementy jońskie. Najważniejszymi ośrodkami rozwoju nauki i sztuki hellenistycznej stały się Aleksandria (ze swoją Biblioteką i Muzeum), Pergamon oraz wyspa Rodos. W okresie hellenizmu wysoki poziom osiągnęła matematyka i technika (Euklides, Archimedes), astronomia (Arystarch z Samos), geografia (Eratostenes z Cyreny), medycyna (Herofilos, Erasistratos z Keos), literatura,  filozofia (stoicyzm, cynizm, epikureizm), architektura oraz rzeźba (sztuka aleksandryjska).

  • Ołtarz pergamoński - największy spośród ołtarzy powstałych w starożytności, poświęcony Atenie i Zeusowi. Jego największy fryz o dł. 120 m ukazuje gigantomachię, czyli walkę bogów z gigantami. Uważany jest za szczytowe osiągnięcie sztuki hellenistycznej.