Historia
 
Historia I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015

Uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Zdanie

P/F

Ustrój polityczny wprowadzony w Atenach nazywamy demokracją.

P - Prawda

Prawa polityczne w Atenach mieli cudzoziemcy, kobiety i dzieci.

F - Fałsz

Sąd skorupkowy służył umocnieniu tyranii.

F - Fałsz

Radę w starożytnych Atenach nazwano Areopagiem.

P - Prawda

Na czele Związku Morskiego stanęła Sparta.

F - Fałsz