Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, kim byli. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  • Periojkowie - wywodzili się z podporządkowanej Spartanom ludności Peloponezu, w przeciwieństwie do helotów zachowali wolność osobistą i własną ziemię. Nie uczestniczyli w rządzeniu polis. Zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem, a w czasie wojny służyli w lekkozbrojnej piechocie. Płacili również specjalny podatek.
  • Lacedemończycy - Spartanie i periojkowie służący w armii spartańskiej. Nazywali się "Lacedemończykami", ponieważ zamieszkiwali dolinę rzeki Eurotas, zwaną Lacedemonem a w skrócie - Lakonią.
  • Heloci - niewolnicy wywodzący się z podbitej ludności Peloponezu. Uprawiali ziemię należącą do Spartan, byli całkowicie zależni od swych panów i bez ich zgody nie mogli opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Dzięki helotom, Spartanie nie musieli pracować fizycznie na swoich polach i mogli cały swój czas poświęcić na doskonalenie umiejętności wojskowych.