Historia
 
Historia I (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Wyobraź sobie następujące zdarzenie z czasów 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyobraź sobie następujące zdarzenie z czasów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Modlitwa Izraelity :

- Jedyny, Wszechmogący Boże Jahwe! Stwórco Nieba i Ziemi! Najwyższy Sędzio! Ucisz burzę piaskową, spraw bym bezpiecznie wrócił do domu. Pomny na krzywdę Izraela, zawróć złe wiatry i schroń mnie pod Twym płaszczem mocy i siły!

Modlitwa Egipcjanina :

- Egipscy bogowie: Amonie - Re, Ozyrysie, Horusie, Gebie, bogini Nut i Izydo - ochrońcie mnie i moje mienie przed burzą piaskową. Ochońcie mnie, bowiem nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie znałem zła, nie popełniałem grzechów, chroniłem ubogich, składałem ofiary w postaci mięsiwa, nie zatrzymywałem bogów podczas procesji, oddawałem wam pokłon w świątyniach. 

Rozmowa Izraelity i Egipcjanina

- Jakubie, wy - Izraelici wierzycie w jedynego, wszechmogącego Boga. Jakże go nazywacie?

- Naszym Bogiem jest - Jahwe - Stwórca Nieba i Ziemi. Ty, Tocie wyznajesz wielobóstwo. Ile bogów liczy wasza religia?

- Egipscy bogowie tworzą panteon. W naszej religii najważniejszą rolę odgrywa bóg Słońca - Re. Jest królem bogów i stworzycielem świata. Ozyrys rządzi światem podziemnym, a bogini Nut włada Niebem. Żoną Ozyrysa jest Izyda, a ich synem - Horus. Nasze bóstwa to ludzie z częściami ciała zwierząt - głową szakala, antylopy, ibisa czy sokoła. Po śmierci, nad duszą każdego człowieka odbywa się sąd Ozyrysa. Bóg kładzie na jednej szali wagi ptasie pióro, a na drugiej - serce zmarłego. Ozyrys, po wysłuchaniu zmarłego wydaje wyrok. 

- My Izraelici staramy się żyć według 10 przykazań Bożych. Nie kradniemy, nie zabijamy, nie krzywdzimy bliźnich. Siódmego dnia tygodnie odpoczywamy i wielbimy naszego Boga - Jahwe. Tylko dobrymi uczynkami możemy zasłużyć na życie wieczne w Niebie.