Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Przedstaw w formie "Księgi pamięci" sześć 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw w formie "Księgi pamięci" sześć

6 Zadanie
7 Zadanie

"Księga pamięci" - sześć najważniejszych wydarzeń z historii starożytnego Izraela

1. Ok. XIX w. p.n.e. - Abraham dociera do Kanaanu po opuszczeniu miasta Ur w Mezopotamii.

2. XIII w. p.n.e. - Hebrajczycy pod wodzą Mojżesza opuszczają Egipt. Po wieloletniej podróży przez półwysep Synaj docierają nad rzekę Jordan. 

3. Połowa XI w. p.n.e. - Hebrajczycy zajmują obszar południowego Kanaanu oraz większość górzystych terenów Judei, Samarii i Galilei.

4. X w. p.n.e. - powstaje królestwo żydowskie. Za panowania Dawida Jerozolima staje się stolicą państwa. Syn Dawida - Salomon słynie z wielkiej mądrości, wznosi w Jerozolimie Świątynię, w której przechowywano Arkę Przymierza. 

5. Po śmierci Salomona (ok. 931 r. p.n.e.) królestwo żydowskie rozpada się na Izrael (stolica w Samarii) oraz Judę (stolica w Jerozolimie).

6. VI w. p.n.e. - Babilończycy zdobylwają Jerozolimę. Hebrajczycy zostają wysiedleni do Babilonu i pozostałych miast Mezopotamii. Rozpoczyna się okres niewoli babilońskiej , trwający 50 lat. Niewolę babilońską kończy zdobycie Babilonu przez Cyrusa Wielkiego w 538 r. p.n.e.