Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Adam Kowal, Urszula Małek, Ewa Ciosek
Wydawnictwo: Nowa Era\ PWN
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij pojęcie "monoteizm" na przykładzie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij pojęcie "monoteizm" na przykładzie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Monoteizm to wiara w istnienie jednego Boga. 

Religiami monoteistycznymi są: chrześcijaństwo , judaizm i islam

Izraelici wierzyli w jedynego Boga - Jahwe. Wierzyli, że wszechmocny Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie istoty na niej żyjące. Czuli się narodem wybranym. Ważną rolę w judaizmie odgrywali prorocy. Przekazywali wolę Boga i zwalczali inne kulty. Hebrajczycy wierzyli, że jeśli wiernie przestrzegać będą wszystkich przykazań zawartych w Dekalogu, to Jahwe ześle na ziemię Mesjasza - Zbawiciela, który zrzuci zależność od Rzymu, wyzwoli Palestynę i zapewni im szczęśliwe życie. Głównym źródłem umożliwiającym poznaje dziejów Hebrajczyków jest Stary Testament, a w szczególności jego pięć pierwszych ksiąg - Pięcioksiąg, Tora. Tora  to święta księga judaizmu, a Talmud - spisana tradycja ustna.