Biologia
 
Puls życia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Przeprowadzono doświadczenie, w którym poddawano zawiesinę skrobi działaniu śliny

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) Skrobia zostanie strawiona  B. tylko w próbie 2. 

b) Próbą kontrolną w doświadczeniu była próba oznaczona numerem  A. 1 , ponieważ  C. nie zawierała ona enzymów trawiennych.