Biologia
 
Puls życia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Szkielet człowieka składa się ze szkieletu osiowego i szkieletu kończyn. Szkielet osiowy obejmuje czaszkę, kręgosłup i  A. klatkę piersiową.  Do szkieletu kończyn zaliczamy między innymi  C. kości: promieniową i strzałkową.  Kończyna górna łączy się z kręgosłupem za pomocą  F. obręczy barkowej.  W szkielecie funkcje ochronne pełnią najczęściej kości  H. płaskie.