Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Zapytano grupę uczniów ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapytano grupę uczniów ...

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a) Co najwyżej 3 SMS-y, czyli 0, 1, 2 lub 3.

Pierwszy słupek histogramu przedstawia liczbę osób, które wysłały co najwyżej 3 SMS-y tego dnia. Aby obliczyć, ilość uczniów obliczamy pole słupka:

 

36 uczniów wysłało tego dnia co najwyżej 3 SMS-y.

 

b) Wiemy, że 36 uczniów wysłało 0-3 SMS-y.

Obliczmy, ile uczniów wysłało 4-10 SMS-ów, 11-15 SMS-ów oraz 16-19 SMS-ów.

 

Obliczamy pole drugiego słupka:

 

35 uczniów wysłało 4 - 10 SMS-ów.

 

Obliczamy pole trzeciego słupka:

 

40 uczniów wysłało 11 - 15 SMS-ów.

 

Obliczmy pole czwarteo słupka:

 

32 uczniów wysłało 16 - 19 SMS-ów.

 

Najczęściej podawano liczby z przedziałiu 11 - 15.

 

c)  W powyższym punkcie obliczyliśmy, ile uczniów wysyłało SMS-y w poszczególnych przedziałach.

Dodajmy liczbę uczniów z każdego przedziału:

 

W badaniu brało udział 143 uczniów.