Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Znajdź współrzędne punktu ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zaznaczmy w układzie współrzędnych punkt A oraz punkt B.

Obliczmy, jaką długość ma odcinek AB. Korzystamy z tw. Pitagorasa:

 

 

  

 

Długość odcinka AB wynosi 15. Odcinek AB jest podzielony punktem C, w stosunku 1:2, stąd odcinek |AC| może mieć długość 5, a odcinek |CB| długość 10 lub odwrotnie, odcinek |AC| może mieć długość 10, a odcinek |CB| dlugość 5. Zaznaczmy możliwe położenie punktu C na rysunku.