Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Sporządź tabelkę funkcji ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wzór funkcji:

 

Zauważmy, że x musi być różny od 1. Gdyby x był równy 1, to w mianowniku otrzymalibyśmy 0, a przez 0 nie dzielimy.

Stąd dziedziną funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste oprócz 1.

Tabelka:

x

-3

-1

0

2

3

5

y

- 1 / 4

- 1 / 2

-1

1

1 / 2

1 / 4

 

Wykres:

 

W tym samym układzie współrzędnych rysujemy wykres funkcji y= 1 / x .

Meżmy zauważyć, że wykres funkcji y= 1 / x-1 powstał przez przesunięcie wykresy y= 1 / x o jedną jednostkę w prawo.