Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wykresy proporcjonalności prostej ... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Ogólny wykres proporcjonalności prostej ma wzór y=ax (gdzie a 0).

Ogólny wykres proporcjonalności odwrotnej ma wzór y= a / (gdzie a,x 0).

 

Wiemy z treści zadania, że oba wykresy przecinają się w punktach M=(1,3) oraz N=(-1,-3).

Podłużmy dane punktu M do wykresu proporcjonalności prostej i obliczmy a.

 

 

 

W układzie współrzędnych rysujemy wykresy funkcji:

 

Wykresy: