Matematyka
 
Matematyka 2001 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż trzy pary liczb ... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Dobierzmy taką liczbę całkowitą y, aby liczba 1 / 4 y była liczbą całkowitą.

W miejsce y możemy podstawiać wielokrotności liczby 4 (0,4,8,12,16,20,24, ...)

Jeżeli podstawimy 0, to otrzymamy:

 

 

 

Para liczb całkowitych spełniająca powyższe równanie to np:

 

Jeżeli podstawimy 12, to otrzymamy:

 

 

Kolejna para liczb całkowitych spełniając równanie to:

 

 

Podstawmy jeszcze y=20. Otrzymamy wówczas:

 

 

 

Para liczb całkowitych spełniająca równanie to:

 

Podstawiając w miejsce y kolejne wielokrotności liczby 4 oraz sprawdzając, czy obliczony w ten sposób x jest liczbą całkowitą, otrzymujemy pary liczb całkowitych.

  

 

Dobierzmy taką liczbę cakowitą y , aby liczba 0,7y była także liczbą całkowitą.

W miejsce y możemy wstawiać wielokrotności liczby 10 (czyli 0,10,20,30,40, ...).

Jeżeli w miejsce y podstawimy 0, to otrzymamy:

 

 

 

Para liczb całkowitych, która spełnia to równanie to np.:

 

 

W miejsce y podstawmy 30. Otrzymujemy wówczas:

 

 

 

   

Para liczb spełniająca równanie to:

 

 

W miejsce y podstawmy 50. Mamy wtedy:

 

 

 

 

Para liczb spełniająca równanie to:

 

 

 

Dobierzmy taką liczbę całkowitą y, aby liczba  1 / 3 y była liczbą całkowitą.

W miejsce y możemy podstawiać wielokrotności liczby 3 (0,3,6,9,12,15,18, ...)

Jeżeli podstawimy 0, to otrzymamy:

  

  

 

Para liczb całkowitych spełniająca powyższe równanie to np:

 

 

Jeżeli podstawimy 6, to otrzymamy:

 

 

 

Kolejna para liczb całkowitych spełniając równanie to:

 

 

Podstawmy y=12. Otrzymamy wówczas:

 

 

 

Para liczb całkowitych spełniająca równanie to: