Fizyka
 
Ciekawa fizyka 3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jadwiga Poznańska,Maria Rowińska,Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W wodnym roztworze... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Elektroda oznaczona znakiem + (plus) to  B. anoda
Jony płynące w prawo to jony  C. sodu Na i nazywamy je  F. kationami. 
Przedstawione na rysunku zjawisko nazywamy  H. elektrolizą.