Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015
Wyraź średnią odległość miedzy Ziemią a Słońcem w sekundach świetlnych... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Sekunda świetlna to długość jaką pokona światło w trakcie jednej sekundy, czyli 300 000 km. Oznacza to, że jeżeli odległość Ziemi od Słońca wynosi:

 

To wówczas długość ta w sekundach świetlnych bedzie miała wartość:

    

Teraz obliczmy jaką drogę pokona światło w czasie jednej minuty. Znamy prędkość świałta:

 

Wówczas drogę obliczymy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym:

`s=v*t\ \ \ =>\ \ \ s=c*t`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=3*10^8\ m/s *60\s = 180*10^8\ m = 1,8*10^10\ m = 1,8*10^7\ km`   

Wówczas odległość Ziemi od Słońca w minutach świetlnych będzie miała postać:

`d=(1,5*10^8\ km)/(1,8*10^7\ km) = 0,8333*10\ "minuty świetlnej" = 8,333\ "minuty świetlnej"~~8,3\ "minuty świetlnej" `