Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2015

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Najpierw wyznaczmy masę Marsa korzystając z wzoru na pierwszą prędkość kosmiczną:

 

Podnosimy do kwadraty:

 

 

 

Zamieniamy stronami:

  

Dla Ziemi wzór będzie miał postać:  

 

Dla Marsa wzór będzie miał postać:

  

 

 

 

    

Teraz obliczamy gęstość Marsa korzystając z ogólnego wzoru:

 

gdzie m jest masa, a V jest objetością. W naszym przypadku obliczamy objetość Marsa. Przyjmujemy, że jest kulą i otrzymujemy:

 

Wówczas wzór na gęstość będzie miał postać:

 

 

Oznacza to, że wzór na gęstość Marsa będzie miał postać:

 

  

      

     

Wartość masy Ziemi i promienia Ziemi odczytujemy z tablic:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru na gęstość:

      

 

UWAGA! Różnica otrzymanego wyniku z odpowiedzią z zbiorze zadań wynika z przyjętych przybliżeń.