Chemia
 
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 

Metan i butan zmieszano w stosunku objętościowym 1:2, czyli zgodnie z równaniami reakcji przedstawionymi powyżej. Więc na 3 mole mieszaniny (1 mol metanu i 2 mole butanu) łącznie potrzebujemy 15moli tlenu. Możemy ułożyć proporcję:

 

 

Odpowiedź:  Do całkowitego spalenia 22,4d m 3 mieszaniny metanu i butanu potrzeba 112 dm 3 tlenu