Chemia
 
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

1,2-dichloroetan (przedstawiony na ryzunku) nie zawiera aymetrycznego atomu węgla, gdyż żaden z atomów węgla w tej cząsteczce nie posiada czterech różnych podstawników.