Chemia
 
To jest chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

W trzech ponumerowanych probówkach...

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

W probówce 1 zaobserwowano zmiany podczas przeprowadzonej próby Trommera (jako jedynej). Świadczy to o obecności aldehydu w tej probówce.

W probówce 2 nie zaobserwowano zmian podczas przeprowadzania próby Trommera, jednakże zaobserwowano zmiany podczas reakcji z wodorem. Świadczyć to może o obecności ketonu w tej probówce (ponieważ ketony nie reagują z odczynnikiem Trommera, ale, w przeciwieństwie do alkoholi, ulegają redukcji wodorem).

W probówce 3 znajduje się więc alkohol