Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Wskaż poprawne dokończenie...

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Podczas wchodzenia wykonał on pracę w przybliżeniu równą  C. 1600 J. 

 

 

 

 

 

`"W"="?"`  

Pracę obliczamy ze wzoru: 

`"W"="F"*"s"`  

Siła, którą chłopiec wkłada w to, aby się przemieścić jest równa jego ciężarowi, więc:

`"F"="m"*"g"=40\ "kg"*10\ "m"/"s"^2=400\ "N"`  

Praca wynosi więc:

`"W"=400\ "N"*4\ "m"=1600\ "J"`  

Inaczej można to tłumaczyć również tym, że praca wykonana przez chłopca jest równa przyrostowi jego energii potencjalnej:

`"W"=Delta"E"_"p"="m"*"g"*"h"=40\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*4\ "m"=1600\ "J"`