Fizyka
 
Ciekawa fizyka 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Oceń prawdziwość każdego zdania... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

ZDANIE

P/F

Bez oddziaływań zewnętrznych ciało nie zmienia stanu swojego ruchu.

P

Bezwładność ciała jest tym większa, im większa jest jego masa.

P

Jeśli na ciało nie działają siły zewnętrzne, to nie ulega zmianie wartość jego prędkości, ale jej kierunek może się zmienić.

F