Fizyka
 
Ciekawa fizyka 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Oceń prawdziwość każdego zdania...

4 Zadanie
5 Zadanie

 

ZDANIE

P/F

W miarę oddalania się od siebie ciał ich wzajemna energia potencjalna grawitacji maleje.

F

Wykonanie pracy 50 J w czasie podnoszenia ciała spowoduje wzrost jego energii potencjalnej grawitacji o 50 J.

P

Energia potencjalna grawitacji ciała jest wprost proporcjonalna do wysokości, na jakiej ono się znajduje.

P