Fizyka
 
Ciekawa fizyka 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Oceń prawdziwość każdego zdania...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Długość ramienia siły to odległość punktu przyłożenia siły do osi obrotu belki (zdanie 3). 

ZDANIE

P/F

Kołowrót to maszyna działająca na zasadzie dźwigni dwustronnej.

P

Zastosowanie bloku nieruchomego pozwala podnosić ciężar przy użyciu mniejszej siły.

P

Odległość pomiędzy punktami przyłożenia sił na dźwigni dwustronnej nazywamy długością ramienia siły.

F

Maszyna prosta, w której dwie siły są przyłożone po tej samej stronie osi obrotu, to dźwignia jednostronna.

P