Matematyka
 
Matematyka 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2015
Wykonaj w zeszycie podane działania. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Iloczyn liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą ujemną (+ i - daje -). 


 
Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnia (- i - daje +)


 


 
Iloraz liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą ujemną (+ i - daje -). 


 
Iloraz dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią (- i - daje +).