Chemia
 
Chemia Nowej Ery 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Mańska. Elżbieta Megiel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Uzupełnij tabelę podanymi liczbami...

59 Zadanie
60 Zadanie
61 Zadanie

Składnik

Zawartość w powietrzu, % objętościowy

wdychanym

wydychanym

tlen

21

17

tlenek węgla(IV)

0,04

4