Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapoznaj się z fragmentem tekstu dotyczącego 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapoznaj się z fragmentem tekstu dotyczącego

3 Zadanie
4 Zadanie

Oceń, czy poniższe zdania sią prawdziwe. Zaznacz "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych .

  • Praca historyka podobna jest do pracy detektywa - [P] - PRAWDA , [F].
  • Historyk musi badać wiarygodność i intencje autorów przekazów historycznych - [P] - PRAWDA , [F]. 
  • Ludzie w przeszłości nie potrafili fałszować ani kronik, ani żadnych innych dokumentów - [P], [F] - FAŁSZ .
  • Historyk musi dążyć do porównania jak największej liczby źródeł historycznych świadczących o danym wydarzeniu - [P] - PRAWDA , [F].
  • O wydarzeniach z najbliższej przeszłości najczęściej świadczy dużo więcej źródeł niż o wydarzeniach odległych w czasie - [P] - PRAWDA , [F].