Historia
 
Śladami przeszłości 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski, Katarzyna Panimasz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Przeczytaj poniższe zdania, które tworzą biogram 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj poniższe zdania, które tworzą biogram

1 Zadanie
2 Zadanie

Chronologicznie uszeregowane wydarzenie, które odzwierciedlają kolejne etapy życia Leonidasa (króla Sparty) :

[L] Leonidas urodził się w Sparcie około 540 r. p.n.e. 

[I] Mimo, że pochodził z rodziny królewskiej, musiał przejść przez proces wychowania państwowego. 

[K] Leonidas już podczas szkolenia wojskowego wyróżniał się odwagą i talentami przywódczymi. 

[U] Jego żoną została Gorgo, która urodziła mu syna Plejstrachosa.

[R] W 490 r. p.n.e. po ucieczce ze Sparty jego przyrodniego brata Kleomenesa, został królem. 

[G] Ruszył na czele 300 swoich towarzyszy pod Termopile, gdzie zginął, broniąc przed Persami wrót do Hellady. 

Hasło: LIKURG - legendarny przywódca Sparty, będący prawodawcą i twórcą ustroju swej polis. Za poradą wyroczni delfickiej Likurg miał wydać tzw. Wielką Rhetrę – zbiór praw, w którym uregulował ustrój polityczny, wprowadził charakterystyczne dla Sparty wychowanie ( agoge ) i wspólne posiłki. Obecni badacze dziejów przyjmują, że Likurg tj. "Przynoszący światło" był postacią historyczną.